خبرنگاران دوران طلایی پوشش بیمه درمان روستایی در خراسان رضوی

به گزارش مجله نایس پاتوق، مشهد- خبرنگاران- اگرچه پیشینه خدمات درمانی به بیمه شدگان روستایی از سوی بیمه سلامت ایران قدمتی قریب به 25 سال دارد اما به اذعان متولیان این حوزه طی هفت سال گذشته با تدابیر و حمایت های دولت پوشش بیمه ای به این قشر در خراسان رضوی دوران طلایی خود را طی نموده است.

خبرنگاران دوران طلایی پوشش بیمه درمان روستایی در خراسان رضوی

از سال 1393 همگام با شروع طرح تحول نظام سلامت با حمایت دولت و افزایش بودجه سرانه بیمه روستائیان، ارائه خدمات به بیمه شدگان روستایی زیر پوشش سازمان بیمه سلامت ایران از کیفیت و کمیت بهتری برخوردار شده است.

خراسان رضوی در حال حاضر با نزدیک به دو میلیون بیمه شده روستایی، بیشترین آمار بیمه شدگان روستایی تحت پوشش بیمه سلامت در بین استانهای کشور را به خود اختصاص داده است و استانهای فارس، مازندران و خوزستان در رتبه های بعدی قرار دارند.

هم اینک حدود 58 درصد از جمعیت 6 میلیون و 400 هزار نفری استان خراسان رضوی زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند و بقیه جمعیت زیر پوشش سایر سازمانهای بیمه گر هستند و در این میان سهم بیمه شدگان روستایی پررنگتر از بقیه است.

طی سالهای گذشته با حذف هم پوشانی بیمه ای همگام با سیاست های دولت، سازمان بیمه سلامت به عنوان تنها متولی بیمه درمانی روستائیان، خدمات شایان و قابل توجهی به این قشر از جمعیت ارائه نموده است.

خدمات درمانی به بیمه شدگان روستایی در استان خراسان رضوی به وسیله 6 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی شامل دانشگاههای مشهد، سبزوار، تربت حیدریه، گناباد و دانشکده های تربت جام و نیشابور ارائه می گردد.

بیشترین بیمه شدگان سلامت خراسان رضوی متعلق به صندوق بیمه روستایی اند

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی در این خصوص گفت: هم اینک افزون بر سه میلیون و 550 هزار نفر در این استان در قالب پنج صندوق بیمه ای شامل بیمه سلامت همگانی، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه ایرانیان، بیمه کارکنان دولت و بیمه سایر اقشار در خراسان رضوی بیمه شده اند.

دکتر علیرضا رمزی اضافه نمود: صندوق بیمه شدگان روستایی با زیر پوشش قرار دادن یک میلیون و 959 هزار و 979 بیمه شده، بیشترین سهم از بیمه شدگان بیمه سلامت در استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: خدمات بهداشتی درمانی بیمه سلامت خراسان رضوی به روستائیان به وسیله هزار و 500 خانه بهداشت، 313 مرکز بهداشتی - درمانی، در قالب 32 شبکه بهداشتی درمانی تحت پوشش 6 دانشگاه علوم پزشکی مستقر در این استان ارائه می گردد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی با اشاره به پیشینه شکل گیری خدمات بیمه ای به روستائیان در کشور گفت: طرح ارائه خدمات درمانی به روستائیان از سال 1375 در سازمان بیمه سلامت ایران شروع شد و در سال 1376 با ارائه کارت های بیمه روستایی جهت ارائه خدمات بستری و سرپایی در کلینیک های دولتی گسترش یافت.

دکتر رمزی اضافه نمود: در راستای تحقق بخشیدن به نظام ارائه خدمات سلامت روستائیان و همچنین ارتقای عدالت در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی و کاهش سهم خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های سلامت در سال 1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسوول سیاست گذاری سلامت جامعه و سازمان بیمه سلامت به عنوان مسوول اجرا و ارتقای بیمه درمان روستائیان مشخص شدند.

وی تاکید نمود: ازهمان سال 1384 این طرح به عنوان نخستین گام برای ایجاد نظام ملی سلامت تلقی گشت و در همین سال برای بیمه شدگان روستایی صندوق جداگانه ای در نظر گرفته شد و با صدور دفاتر بیمه روستایی، بیمه شدگان روستایی با رعایت سیستم ارجاع از خدمات درمانی سطح 2 و 3 نیز برخوردار شدند.

او ادامه داد: از سال 1393 و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت با افزایش حمایت دولت و افزایش بودجه سرانه روستائیان، خدمات رسانی به این قشر از جمعیت با کیفیت و کمیت بیشتری به اجرا درآمد.

مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: در قالب اجرای طرح پزشک خانواده به جمعیت روستایی هم اکنون 530 پزشک و 425 ماما در مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان مشغول فعالیت هستند.

دکتر رمزی خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده به بیمه شدگان روستایی در خراسان رضوی را شامل ویزیت پزشک، ماما، دارو، آزمایش، رادیولوژی، خدمات دندانپزشکی، ارائه داروهای مکمل برای گروههای هدف شامل مادران باردار، نوزادان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان، آموزش سلامت و ترویج شیوه زندگی سالم و انجام دِه گردشی توسط تیم سلامت (مراقبت از جمعیت روستاهای دورتر از مراکز) مطرح کرد.

وی افزود: در این چارچوب طی سال 1398 بیش از 959 میلیارد ریال از محل صندوق بیمه روستائیان و بیش از هزار و 200 میلیارد ریال از محل بودجه یک درصد اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده به دانشگاههای علوم پزشکی استان خراسان رضوی پرداخت شده است.

او ادامه داد: امسال از محل صندوق بیمه روستاییان 6 مرحله علی الحساب و در هر مرحله بیش از 70 میلیارد ریال پرداخت شده است و همچنین در امسال یک مرحله از محل بودجه یک درصد اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده به مبلغ 184 میلیارد ریال به حساب دانشگاه های علوم پزشکی استان واریز شده است.

وی طرح بیمه روستایی را تحولی عظیم در ارائه خدمات درمانی به روستائیان مطرح کرد و گفت: نهادینه کردن خدمات پیشگیرانه هدف مهم این طرح است و در این راستا تیم پزشکی در روستاها، تمامی امور مربوط به بیماریابی و ارائه مراقبت های درمانی و دارویی روستائیان را تحت پوشش دارد.

سهم پنج درصدی روستائیان خراسان رضوی در پرداخت خدمات درمانی

مسوول امور بیمه روستایی بیمه سلامت خراسان رضوی با اشاره به پرداخت از جیب بیمه شدگان روستایی در این استان گفت: در حال حاضر ویزیت پزشک خانواده برای بیمه شدگان روستایی پنج هزار ریال است و سهم بیمه شدگان روستایی از خدمات بستری در صورت رعایت سیستم ارجاع پنج درصد و در غیر این صورت 10 درصد است.

عرفان توکلی نژاد اضافه نمود: سهم بیمه شدگان روستایی در پرداخت خدمات آزمایش و رادیولوژی 15 درصد و خدمات دارویی 30 درصد است و همچنین خدمات دندانپزشکی و داروهای مکمل برای گروههای هدف نیز رایگان است.

وی افزود: چنانچه بیمه شده روستایی علاوه بر این خدمات به دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی احتیاج داشته باشد می تواند به وسیله مراجعه به پزشک خانواده خود و ارجاع به متخصص یا مرکز ارائه خدمات تخصصی، خدمت لازم را دریافت کند.

مسوول امور بیمه روستایی بیمه سلامت خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح پوشش بیمه اجباری بر اساس آزمون وسع گفت: متقاضیان صدور دفترچه بیمه روستایی نیز پس از تایید محل سکونت در روستا بر اساس نتیجه آزمون وسع بر حسب توانایی اقتصادی ایشان که توسط وزارت رفاه سنجیده و اعلام می گردد باید حق بیمه خود را در سه شرایط رایگان، پرداخت 50 درصدی و پرداخت 100 درصدی حق سرانه بپردازند.

توکلی نژاد اضافه نمود: در قالب این طرح، حق بیمه افرادی که استطاعت اقتصادی دارند به میزان 6 میلیون و 684 هزار ریال برای هر نفر در سال با رعایت شرط خانوار است و افرادی که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند اگر در دهک های یک، دو و سه درآمدی قرار داشته باشند و درآمدشان 40 درصد حداقل قانون کار باشد، رایگان بیمه می شوند.

وی افزود: افرادی که دهک درآمدی آنان بین 40 تا 100 درصد قانون کار باشد با 50 درصد تخفیف زیر پوشش بیمه سلامت قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر حدود 30 درصد از جمعیت 6 میلیون و 400 هزار نفری خراسان رضوی در بیش از دو هزار و 500 روستای این استان ساکن هستند.

منبع: ایرنا
انتشار: 28 آبان 1399 بروزرسانی: 28 آبان 1399 گردآورنده: nicepatogh.ir شناسه مطلب: 1231

به "خبرنگاران دوران طلایی پوشش بیمه درمان روستایی در خراسان رضوی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران دوران طلایی پوشش بیمه درمان روستایی در خراسان رضوی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید