200 ایده شگفت انگیز طراحی غرفه نمایشگاهی 2020

به گزارش مجله نایس پاتوق، اگر شما هم غرفه ای در نمایشگاه گرفته باشید، حتما پس از پرداخت هزینه غرفه به فکر طراحی غرفه نمایشگاهی خود می افتید. در بیشتر موارد شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه از شرکت های خبره در زمینه طراحی غرفه نمایشگاهی برای طراحی غرفه خودشان در نمایشگاه دعوت میکنند، اما نباید فراموش کرد که هزینه طراحی غرفه نمایشگاهی کم نیست.

200 ایده شگفت انگیز طراحی غرفه نمایشگاهی 2020

دیدن جدیدترین و بهترین ایده های جذاب طراحی غرفه نمایشگاهی در سال 2020 میتواند به شما یاری کند که حتی خودتان با کمی کوشش غرفه خود را طراحی و اجرا کنید. شاید این ایده ها هم بتواند به شما یاری کند که بهترین رنگ ها و ساختار و قالب را برای غرفه خود انتخاب نموده و چشمان بسیاری را با خود همراه کنید.

ProEXR File Description

=Attributes=

cameraAperture (float): 36.000000

cameraFarClip (float): 0.000000

cameraFarRange (float): 100000.000000

cameraFov (float): 55.201801

cameraNearClip (float): 0.000000

cameraNearRange (float): 0.000000

cameraProjection (int): 0

cameraTargetDistance (float): 1723.085083

cameraTransform (m44f)

channels (chlist)

compression (compression): Zip16

dataWindow (box2i): [0, 0, 2559, 1439]

displayWindow (box2i): [0, 0, 2559, 1439]

gamma (float): 1.000000

lineOrder (lineOrder): Increasing Y

pixelAspectRatio (float): 1.000000

screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]

screenWindowWidth (float): 1.000000

tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=

A (float)

B (float)

CESSENTIAL-Direct.A (half)

CESSENTIAL-Direct.B (half)

CESSENTIAL-Direct.G (half)

CESSENTIAL-Direct.R (half)

CESSENTIAL-Emission.A (half)

CESSENTIAL-Emission.B (half)

CESSENTIAL-Emission.G (half)

CESSENTIAL-Emission.R (half)

CESSENTIAL-Indirect.A (half)

CESSENTIAL-Indirect.B (half)

CESSENTIAL-Indirect.G (half)

CESSENTIAL-Indirect.R (half)

CESSENTIAL-Reflect.A (half)

CESSENTIAL-Reflect.B (half)

CESSENTIAL-Reflect.G (half)

CESSENTIAL-Reflect.R (half)

CESSENTIAL-Refract.A (half)

CESSENTIAL-Refract.B (half)

CESSENTIAL-Refract.G (half)

CESSENTIAL-Refract.R (half)

CESSENTIAL-Translucency.A (half)

CESSENTIAL-Translucency.B (half)

CESSENTIAL-Translucency.G (half)

CESSENTIAL-Translucency.R (half)

CESSENTIAL-Volumetrics.A (half)

CESSENTIAL-Volumetrics.B (half)

CESSENTIAL-Volumetrics.G (half)

CESSENTIAL-Volumetrics.R (half)

CMasking-WireColor.A (half)

CMasking-WireColor.B (half)

CMasking-WireColor.G (half)

CMasking-WireColor.R (half)

G (float)

R (float)

ProEXR File Description

=Attributes=

cameraAperture (float): 36.000000

cameraFarClip (float): 0.000000

cameraFarRange (float): 1000.000000

cameraFov (float): 57.176208

cameraNearClip (float): 0.000000

cameraNearRange (float): 0.000000

cameraProjection (int): 0

cameraTargetDistance (float): 908.350830

cameraTransform (m44f)

channels (chlist)

compression (compression): Zip16

dataWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

displayWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

gamma (float): 1.000000

lineOrder (lineOrder): Increasing Y

pixelAspectRatio (float): 1.000000

screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]

screenWindowWidth (float): 1.000000

tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=

A (float)

B (float)

CESSENTIAL-Direct.A (half)

CESSENTIAL-Direct.B (half)

CESSENTIAL-Direct.G (half)

CESSENTIAL-Direct.R (half)

CESSENTIAL-Emission.A (half)

CESSENTIAL-Emission.B (half)

CESSENTIAL-Emission.G (half)

CESSENTIAL-Emission.R (half)

CESSENTIAL-Indirect.A (half)

CESSENTIAL-Indirect.B (half)

CESSENTIAL-Indirect.G (half)

CESSENTIAL-Indirect.R (half)

CESSENTIAL-Reflect.A (half)

CESSENTIAL-Reflect.B (half)

CESSENTIAL-Reflect.G (half)

CESSENTIAL-Reflect.R (half)

CESSENTIAL-Refract.A (half)

CESSENTIAL-Refract.B (half)

CESSENTIAL-Refract.G (half)

CESSENTIAL-Refract.R (half)

CESSENTIAL-Translucency.A (half)

CESSENTIAL-Translucency.B (half)

CESSENTIAL-Translucency.G (half)

CESSENTIAL-Translucency.R (half)

G (float)

R (float)

ProEXR File Description

=Attributes=

cameraAperture (float): 36.000000

cameraFarClip (float): 0.000000

cameraFarRange (float): 100000.000000

cameraFov (float): 62.240295

cameraNearClip (float): 0.000000

cameraNearRange (float): 0.000000

cameraProjection (int): 0

cameraTargetDistance (float): 3017.130615

cameraTransform (m44f)

channels (chlist)

compression (compression): Zip16

dataWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

displayWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

gamma (float): 1.000000

lineOrder (lineOrder): Increasing Y

pixelAspectRatio (float): 1.000000

screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]

screenWindowWidth (float): 1.000000

tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=

A (float)

B (float)

G (float)

R (float)

ProEXR File Description

=Attributes=

cameraAperture (float): 36.000000

cameraFarClip (float): 0.000000

cameraFarRange (float): 100000.000000

cameraFov (float): 62.221195

cameraNearClip (float): 0.000000

cameraNearRange (float): 0.000000

cameraProjection (int): 0

cameraTargetDistance (float): 2227.070557

cameraTransform (m44f)

channels (chlist)

compression (compression): Zip16

dataWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

displayWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

gamma (float): 1.000000

lineOrder (lineOrder): Increasing Y

pixelAspectRatio (float): 1.000000

screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]

screenWindowWidth (float): 1.000000

tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=

A (float)

B (float)

CMasking-WireColor.A (half)

CMasking-WireColor.B (half)

CMasking-WireColor.G (half)

CMasking-WireColor.R (half)

CShading-LightMix.A (half)

CShading-LightMix.B (half)

CShading-LightMix.G (half)

CShading-LightMix.R (half)

G (float)

L-Arvore.A (half)

L-Arvore.B (half)

L-Arvore.G (half)

L-Arvore.R (half)

L-Cor Around.A (half)

L-Cor Around.B (half)

L-Cor Around.G (half)

L-Cor Around.R (half)

L-Corredor.A (half)

L-Corredor.B (half)

L-Corredor.G (half)

L-Corredor.R (half)

L-Cozinha.A (half)

L-Cozinha.B (half)

L-Cozinha.G (half)

L-Cozinha.R (half)

L-Fachada.A (half)

L-Fachada.B (half)

L-Fachada.G (half)

L-Fachada.R (half)

L-Geral.A (half)

L-Geral.B (half)

L-Geral.G (half)

L-Geral.R (half)

L-LED Strip.A (half)

L-LED Strip.B (half)

L-LED Strip.G (half)

L-LED Strip.R (half)

L-Pergola.A (half)

L-Pergola.B (half)

L-Pergola.G (half)

L-Pergola.R (half)

L-complement.A (half)

L-complement.B (half)

L-complement.G (half)

L-complement.R (half)

R (float)

ProEXR File Description

=Attributes=

cameraAperture (float): 36.000000

cameraFarClip (float): 0.000000

cameraFarRange (float): 1000.000000

cameraFov (float): 91.458244

cameraNearClip (float): 0.000000

cameraNearRange (float): 0.000000

cameraProjection (int): 0

cameraTargetDistance (float): 1068.641846

cameraTransform (m44f)

channels (chlist)

compression (compression): Zip16

dataWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

displayWindow (box2i): [0, 0, 1919, 1079]

gamma (float): 1.000000

lineOrder (lineOrder): Increasing Y

pixelAspectRatio (float): 1.000000

screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]

screenWindowWidth (float): 1.000000

tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=

A (float)

B (float)

CESSENTIAL-Direct.A (half)

CESSENTIAL-Direct.B (half)

CESSENTIAL-Direct.G (half)

CESSENTIAL-Direct.R (half)

CESSENTIAL-Emission.A (half)

CESSENTIAL-Emission.B (half)

CESSENTIAL-Emission.G (half)

CESSENTIAL-Emission.R (half)

CESSENTIAL-Indirect.A (half)

CESSENTIAL-Indirect.B (half)

CESSENTIAL-Indirect.G (half)

CESSENTIAL-Indirect.R (half)

CESSENTIAL-Reflect.A (half)

CESSENTIAL-Reflect.B (half)

CESSENTIAL-Reflect.G (half)

CESSENTIAL-Reflect.R (half)

CESSENTIAL-Refract.A (half)

CESSENTIAL-Refract.B (half)

CESSENTIAL-Refract.G (half)

CESSENTIAL-Refract.R (half)

CESSENTIAL-Translucency.A (half)

CESSENTIAL-Translucency.B (half)

CESSENTIAL-Translucency.G (half)

CESSENTIAL-Translucency.R (half)

G (float)

R (float)

منبع: مجله چاپخونه
انتشار: 1 مهر 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: nicepatogh.ir شناسه مطلب: 1114

به "200 ایده شگفت انگیز طراحی غرفه نمایشگاهی 2020" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "200 ایده شگفت انگیز طراحی غرفه نمایشگاهی 2020"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید