ووشو

فرامرزیان: ورزشکاران در نگهداری اماکن ورزشی دولت را کمک نمایند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان می گوید: با توجه به کمبود منابع دولت در ایجاد زیرساخت های ورزشی، از ورزشکاران تقاضا دارم که در نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی دولت را کمک نمایند.

25 خرداد 1398

اوجاقی: ووشوی ایران لیاقت کسب خوشرنگ ترین مدال ها را در مسابقات جام جهانی دارد، با بردن چینی ها اقتدار خود را دیکته می کنیم

حسین اوجاقی، سرمربی تیم ملی ووشو گفت: ووشوی ایران لیاقت خوشرنگ ترین مدال ها را در مسابقات جهانی دارد و باید به همین دلیل بهترین عملکرد را در چین داشته باشیم.

16 بهمن 1397