وزنه برداری

دست تائو به رکورد های جهانی سهراب نرسید

سید ایوب موسوی در شرایط نایب قهرمان دسته 96 کیلوگرم رقابت های آسیایی وزنه برداری شد که تیان تائو در این وزن حمله ای ناکام برای شکستن رکوردهای جهانی سهراب داشت و فارس قطری هم از گردونه مسابقات حذف شد!

21 تیر 1398

وزنه برداری قهرمانی دنیا، حضور محمدپور در سالن برای دریافت طلای المپیک

قهرمان وزنه برداری المپیک برای دریافت مدال طلای المپیک 2012 لندن، در سالن محل برگزاری مسابقات قهرمانی دنیا حضور یافت.

4 فروردین 1398