سه رکورد سیاه از کرونا

به گزارش مجله نایس پاتوق، آنالیز آمار های رسمی نشان می دهد که روز گذشته، سه رکورد نو در آمار های کرونا ثبت شد، به نحوی که مبتلایان روزانه با ثبت 39 هزار و 619 نفر، فوتی های روزانه با ثبت 542 مورد و بیماران بدحال با ثبت 6 هزار و 462 نفر شاهد بیشترین اندازه آمار ثبت شده از ابتدای همه گیری بودند. موضوع دیگر این است که سرعت رشد آمار های کرونا در مرداد نسبت به تیر بیشتر شده، به نحوی که از سرایت بالای گونه جهش یافته دلتا حکایت دارد.

سه رکورد سیاه از کرونا

به گزارش دنیای اقتصاد؛ نسخه پیشنهادی کارشناسان مالی در شرایط کنونی به منظور کاهش همزمان نرخ بازتولید بیماری کرونا و کنترل آمار سرانه مرگ ومیر روزانه، استفاده از الگوی کشور های پیروز در این زمینه است، به نحوی که در فاز اول باید کنترل ضربتی نرخ ابتلا به وسیله تعطیلی فراگیر حداقل یک هفته ای اعمال گردد. فاز دوم بازگشت محتاطانه به فعالیت ها است.

این در حالی است که مدیران تصمیم گیر کشور بر سر مساله تعطیلی همه جانبه به توافق نرسیده اند. کارشناسان مالی معتقدند که راه خروج از شرایط فعلی، تعطیلی قاعده مند است، نه تعطیلی بخشی. به عبارت دیگر باید تعطیلی همه جانبه به منظور اعمال قرنطینه و با قواعد سخت گیرانه اعمال گردد. سوال مشخصی که در این موضوع مطرح است، این است که آیا در حال حاضر ضرورت تعطیلی همه گانه فراهم نشده است؟ اگر پاسخ منفی است، چه شرایطی باید در کشور پیش آید تا این موضوع اتفاق بیفتد؟ تداوم وضع موجود شرایط را بیش از گذشته سخت تر می نماید.

جهش دوبرابری مبتلایان روزانه

در تحلیل شرایط کرونا در گزارش های رسمی شاخص های متفاوتی مورد آنالیز قرار می گیرد که یکی از این شاخص ها شرایط مبتلایان روزانه است. تحلیل آمار های وزارت بهداشت نشان می دهد که فراز و نشیب های متعددی در آمار مبتلایان به کرونا از ابتدای این پاندمی ثبت شده است، به نحوی که شاخص مذکور از اندازه 7 هزار و 260 مورد در اول فروردین به صورت پله ای به اندازه 25 هزار و 582 نفر در 25 فروردین افزایش پیدا کرد.

بعد از این تاریخ با تشدید محدودیت های قرنطینه ای و افزایش رعایت پروتکل ها این شاخص نزولی شد. بنا بر آمار های رسمی در تاریخ 17 خرداد با ثبت 4 هزار و 907 مورد ابتلای تازه، پایین ترین سطح مبتلایان روزانه در سال تازه ثبت شد، اما در ادامه، سرعت افزایش این شاخص نسبت به موج چهارم تندتر شد، به نحوی که از هفته سوم تیرماه در سطح بالای 20 هزار نفر و از حدود 4 مرداد در بالای 30 هزار نفر در نوسان بود. البته روز های 8، 9 و 16 مرداد در این بین استثنا هستند.

به عبارت دیگر این موضوع حاکی از سرعت بالای سرایت گونه جهش یافته کرونا موسوم به دلتا است. شاهد آماری دیگر این موضوع، میانگین مبتلایان روزانه در ماه جاری است. تحلیل آمار های رسمی نشان می دهد که به طور میانگین 16 هزار و 717 مورد مبتلای تازه در تیرماه شناسایی می شد، در حالی که این اندازه در مردادماه (تا روز گذشته) معادل 31 هزار و 456 مورد بوده است. مقایسه این دو آمار نشان می دهد که سرعت ابتلا در ماه مرداد به طور میانگین 9/ 1 برابر تیرماه شده است.

این در حالی است که تقریبا دو هفته از مرداد به جای مانده و در روز های آینده باید شاهد بروز موج های تازه این همه گیری باشیم. علاوه بر این در هفته اخیر مبتلایان روزانه آمار های بالایی را ثبت نموده، به نحوی که در پنج روز از این هفته بیشترین اندازه مبتلایان روزانه تجربه شد و در نهایت روز گذشته با ثبت 39 هزار و 619 نفر رکورد تازهی از اندازه مبتلایان روزانه ثبت شد.

جهش سرعت فوتی ها در مرداد

شاخص مهم دیگر، اندازه فوتی های روزانه است. بنا بر آمار های رسمی فراز و نشیب های متعددی در آمار فوتی های روزانه از ابتدای همه گیری ثبت شده است، به نحوی که این شاخص از اندازه 73 نفر در اول فروردین به صورت پله ای به 496 نفر در 6 اردیبهشت افزایش پیدا کرد. بعد از این تاریخ با تشدید محدودیت های قرنطینه ای و افزایش رعایت پروتکل ها این شاخص نزولی شد.

در ادامه از تاریخ 13 تیرماه این شاخص فرایند صعودی به خود گرفت و هفته گذشته سرعت افزایش شدت یافت، به نحوی که روز گذشته با ثبت رکورد 542 نفر بیشترین آمار فوتی های روزانه تجربه شد. علاوه بر این، تحلیل آمار های رسمی نشان می دهد که به طور میانگین 160 نفر در تیرماه بر اثر کرونا فوت می شدند، در حالی که این اندازه در مرداد (تا روز گذشته) به 350 مورد رسیده است. مقایسه این دو آمار نشان می دهد که سرعت فوتی های روزانه در ماه مرداد به طور میانگین 2/ 2 برابر تیرماه شده است.

5/ 1 برابر شدن سرعت بیماران بدحال

شاخص سوم در این خصوص شرایط بیماران بدحال است. تحلیل آمار های رسمی در خصوص فرایند این شاخص نشان می دهد که از ابتدای امسال با افت وخیز های متعددی همراه بوده است. بنا بر آمار های رسمی اندازه بیماران بدحال از 3 هزار و 858 مورد در اول فروردین به اندازه 5 هزار و 545 نفر در 18 اردیبهشت رسیده است. در این مدت فرایند این شاخص صعودی بوده، اما در 19 اردیبهشت این فرایند تغییر جهت داد و به مدت 53 روز نزولی بود.

در ادامه راستا و از 9 تیر فرایند بیماران بدحال بار دیگر صعودی شد، به نحوی که در پنج روز اخیر رکورد های تازهی از این شاخص ثبت شد. بنا بر آمار های رسمی روز گذشته با ثبت 6 هزار و 462 مورد، بیشترین اندازه بیماران بدحال کرونایی از ابتدای این پاندمی در کشور گزارش شد. علاوه بر این تحلیل آمار های رسمی نشان می دهد که به طور میانگین 3 هزار و 615 نفر در تیرماه بیمار بدحال کرونایی داشتیم، در حالی که این اندازه در مرداد (تا روز گذشته) به 5 هزار و 526 مورد رسیده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد که سرعت بیماران بدحال در مرداد به طور میانگین 5/ 1 برابر تیرماه شده است. به عبارت دیگر بر این اساس در روز های آینده باید شاهد افزایش فوتی های روزانه باشیم. این در حالی است که هنوز دو هفته از مرداد به جای مانده است.

تردید سیاستگذار در تصمیم گیری

آنالیز آمار های کرونا از شرایط غیرقابل کنترل و آمار بالای مرگ ومیر در کشور حکایت دارد. این موضوع در حالی است که کارشناسان مالی بار ها درمورد این شرایط و پیامد های تداوم آن هشدار داده بودند. دنیای اقتصاد پیش تر در گزارشی با نام نسخه نجات از انفجار کرونا به این موضوع اشاره نموده بود که نسخه پیشنهادی برای کشور ما در شرایط کنونی به منظور کاهش همزمان نرخ بازتولید بیماری کرونا و کنترل آمار سرانه مرگ ومیر روزانه، استفاده از الگوی کشور های پیروز در این زمینه است، به نحوی که استفاده از این الگو می تواند اندازه مرگ را به یک دهم برساند.

در فاز اول باید کنترل ضربتی نرخ ابتلا به وسیله تعطیلی فراگیر حداقل یک هفته ای اعمال گردد. فاز دوم بازگشت محتاطانه به فعالیت ها است. پیش تر وزیر بهداشت در خصوص شرایط کرونا با ارسال نامه ای در خصوص تداوم این شرایط هشدار داده بود، اما این موضوع اجرایی نشد. علاوه بر این وزیر کشور در خصوص تعطیلی دوهفته ای بیان نموده بود که در این موضوع باید آنالیز دقیق تری صورت گیرد و در روز های آینده در ستاد همه مباحث مطرح و پس از آن تصمیم گیری گردد.

او در ادامه اضافه نمود که درست است تعطیلی فراگیر به نام یکی از راه های اقدام و اثرگذار است، اما انجام این کار نیازمند مقدمات، برنامه ریزی، قانع کردن سازی و همراه سازی مسوولان و مردم است. تحلیل آمار های رسمی نشان می دهد که راه خروج از شرایط فعلی تعطیلی قاعده مند است، نه تعطیلی بخشی.

به عبارت دیگر باید تعطیلی همه جانبه به منظور اعمال قرنطینه و با قواعد سخت گیرانه اعمال گردد. سوال مشخصی که در این موضوع مطرح است، اینکه هنوز ضرورت تعطیلی همه گانه فراهم نشده است؟ اگر پاسخ منفی است باید چه شرایطی در کشور پیش آید تا این موضوع اتفاق بیفتد؟ این در حالی است که تداوم وضع موجود شرایط را برای کشور سخت می نماید و چالش های دیگری را بر چالش های کشور اضافه می نماید.

منبع: فرارو
انتشار: 24 مرداد 1400 بروزرسانی: 24 مرداد 1400 گردآورنده: nicepatogh.ir شناسه مطلب: 1730

به "سه رکورد سیاه از کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سه رکورد سیاه از کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید